Rubrika Diagnózy

Cushingova nemoc

Cushingova nemoc je nejčastější příčinou endogenního Cushingova syndromu (syndromu způsobeného nadbytkem glukokortikoidů v organizmu) a je způsobena chronickou nadměrnou sekrecí adrenokortikotropního hormonu (ACTH) kortikotropním adenomem hypofýzy. Přesná prevalence není známa. Prevalence endogenního Cushingova syndromu se odhaduje přibližně na 1 : 26 000, přičemž…

PokračováníCushingova nemoc

Stargardtova choroba

Stargardtova choroba (STGD1) je vzácné onemocnění očí, které se obvykle projevuje progredující ztrátou centrálního vidění asociovanou s nepravidelnými makulárními a perimakulárními žlutobílými skvrnami na fundu a atrofickou centrální makulární lézí připomínající tepaný bronz. Prevalence se odhaduje na 1 : 8 000 – 1 : 10 000. Obě pohlaví…

PokračováníStargardtova choroba

Amyotrofická laterální skleróza

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neurodegenerativní onemocnění projevující se progresivní svalovou paralýzou vznikající v důsledku degenerace motorických neuronů v mozkové kůře, kortikospinálních traktech, mozkovém kmeni a míše. Incidence (průměrně kolem 1 : 50 000 za rok) a prevalence (průměrně kolem 1 : 20 000) jsou v…

PokračováníAmyotrofická laterální skleróza

X-vázaná agamaglobulinemie

X-vázaná agamaglobulinemie (Brutonova agamaglobulinemie, XLA) je klinicky variabilní formou izolované agamaglobulinemie, dědičné poruchy imunity, která je u postižených mužů charakterizována opakovanými bakteriálními infekcemi v kojeneckém věku. Odhadovaná prevalence XLA je 1 : 350 000 až 1 : 700 000. Počet případů za rok není znám. Onemocnění…

PokračováníX-vázaná agamaglobulinemie

Friedreichova ataxie

Friedreichova ataxie (FRDA) je dědičné neurodegenerativní onemocnění klasicky se projevující progredující ataktickou chůzí, ataxií končetin, dysartrií (špatným vyslovováním), dysfagií (problémy s polykáním), poruchou okohybných svalů, ztrátou hlubokých šlachových reflexů, příznaky spojenými s poškozením pyramidální dráhy, skoliózou a v některých případech kardiomyopatií,…

PokračováníFriedreichova ataxie

Deficit glutaryl-CoA dehydrogenázy

Deficit glutaryl-CoA dehydrogenázy (GDD), nebo také glutarová acidurie typu 1, je autozomálně recesivní metabolická porucha projevující se encefalopatickými krizemi vedoucími k poškození striata (oblast koncového mozku důležitá především pro pohyb) a těžkou dystonickou dyskinetickou poruchou hybnosti. Celosvětová prevalence onemocnění se…

PokračováníDeficit glutaryl-CoA dehydrogenázy

Moebiův syndrom

Epidemiologické údaje o Moebiově syndromu (MBS) jsou omezené. Prevalence při narození se odhaduje na 1 : 50 000. MBS se vyskytuje stejně u obou pohlaví. MBS je vrozené neprogredující a klinicky velmi heterogenní onemocnění. Jehož projevy jsou často asymetrické. Hlavním rysem poruchy je…

PokračováníMoebiův syndrom

Kabuki syndrom

Tato vzácná neurovývojová porucha s vícečetnými vrozenými vadami má pět hlavních znaků: intelektovou nedostatečnost (typicky mírnou až středně těžkou), orgánové vady (častá je například srdeční vada), perzistující fetální polštářky na prstech, malý vzrůst, anomálie skeletu (brachymezofalangie, vady páteře a brachydaktylie…

PokračováníKabuki syndrom

Syndrom zahrnující mentální retardaci, opoždění vývoje a kontraktury (Wieackerův-Wolffův syndrom)

Syndrom zahrnující mentální retardaci, opoždění vývoje a kontraktury, dříve známý také jako Wieackerův-Wolffův syndrom, je závažná X-vázaná recesivní neurovývojová porucha, pro níž jsou typické závažné kontraktury (artrogrypóza) a postižení intelektu. Prevalence a incidence nejsou známy. Syndrom byl dosud zaznamenán u…

PokračováníSyndrom zahrnující mentální retardaci, opoždění vývoje a kontraktury (Wieackerův-Wolffův syndrom)

X-vázaná hypofosfatémie

Jde o nejčastější formu hereditární hypofosfatémie s prevalencí přibližně 1 : 20 000. Onemocnění postihuje stejně obě pohlaví. X-vázaná hypofosfatémie (XLH) se v dětství projevuje typickými klinickými příznaky křivice, tzn. malým vzrůstem, bolestmi kostí a deformitami skeletu (zakřivení nohou, genua vara, rachitický růženec…).…

PokračováníX-vázaná hypofosfatémie

Autozomálně dominantní optická atrofie plus

Autozomálně dominantní optická atrofie plus (ADOA plus) je vzácné neurooftalmologické onemocnění spojující typickou atrofii zrakového (optického) nervu s dalšími mimoočními projevy, jako je senzorineurální hluchota, myopatie, chronická progresivní zevní oftalmoplegie, ataxie a periferní neuropatie. Ve vzácných případech jsou s tímto…

PokračováníAutozomálně dominantní optická atrofie plus