O životě se vzácnými onemocněními

Co je Fabryho nemoc?

Fabryho nemoc, je progresivní, dědičné, multisystémové lyzozomální onemocnění vyznačující se specifickými neurologickými, kožními, ledvinnými, kardiovaskulárními, kochleovestibulárními a cerebrovaskulárními projevy. Příznaky…

PokračováníCo je Fabryho nemoc?