Od 12. do 14. května se uskuteční setkání členů EURORDIS

EURORDIS sdružuje téměř tisícovku organizací pacientů z oblasti vzácných onemocnění převážně z Evropy, ale i z dalších zemí světa. Na letošním online setkání se budete moci dozvědět, co pro vás EURORDIS může udělat a jak využívat jeho služeb, bude se hovořit o pořádání konferencí a dalších setkání ve virtuálním světě, o tom, kam se bude ubírat evropská politika v oblasti vzácných onemocnění v následujícím desetiletí i o tom, jak prosazovat své zájmy na národní i evropské úrovni. Na setkání ovšem nepůjde jen o předem daný program. Stejně jako v předchozích ročnících bude i letos, i když jen online, příležitost pohovořit s ostatními zástupci pacientských organizací a vyměnit si s nimi zkušenosti a setkat se s novými lidmi.

Přečtete si:  Jak se v příštím roce změní evropská legislativa pro léky na vzácná onemocnění

Program setkání (v angličtině)

Registrace

Setkání je přístupné členům EURORDIS, a to jak organizacím s plným členstvím, tak organizacím přidruženým.