Fyzioterapie

Martina Kordíková se o Annu, trpící SMA, starala jako fyzioterapeutka po dobu Annina studia v Jedličkově ústavu. Jejich vztah se změnil v přátelství a vídají se dodnes.

Martina Kordíková

Martina Kordíková

fyzioterapeutka

Martina Kordíková pracuje v Jedličkově ústavu v Praze jako fyzioterapeutka. Vystudovala obor fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. S lidmi s různým typem postižení pracovala dříve jako osobní asistentka v obecně prospěšné společnosti Asistence.

Martina Kordíková

fyzioterapeutka

Martina Kordíková pracuje v Jedličkově ústavu v Praze jako fyzioterapeutka. Vystudovala obor fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. S lidmi s různým typem postižení pracovala dříve jako osobní asistentka v obecně prospěšné společnosti Asistence.

Martina Kordíková

S čím Aničce pomáháte?

S Aničkou se v rámci fyzioterapie věnujeme protahování zkrácených svalových skupin, jemné mobilizaci periferních kloubů na horních a dolních končetinách, míčkové facilitaci, respirační fyzioterapii, měkkým technikám v šíjové oblasti a v oblasti orofaciální.

Přečtete si:  Pomáhají mi se vším, hlavně řádit: spinální atrofie

Vzpomenete si, kdy k Vám Anička přišla?

Ano, na to si vzpomínám přesně, bylo to v září roku 2015, kdy k nám do Jedličkova ústavu nastoupila na střední školu. Aničku jsem měla v péči celou dobu jejího studia u nás. Už tehdy se z běžného vztahu terapeut – klient postupně stalo přátelství. Jezdily jsme spolu pravidelně na školy v přírodě, kde jsme zažily spoustu zajímavých příhod a situací. A v kontaktu s Aničkou a její rodinou jsem do dnešní doby pravidelně.

Je pro vás práce s Aničkou něčím zvláštní?

Každá práce s klientem s tak ojedinělou a závažnou diagnózou, jako má Anička, je specifická a ke každému klientovi se musí přistupovat individuálně. Anička je jediným mým klientem, který je na umělé plicní ventilaci a jediným klientem se spinální muskulární atrofií, kterému je aplikován lék Spinraza.

Znáte další lidi se SMA nebo jinými vzácnými onemocněními?

Ano, u nás v Jedličkově ústavu jsem se setkala s více lidmi se spinální muskulární atrofií, ale v péči s touto diagnózou jsem měla pouze Aničku. Dvěma chlapcům se spinální muskulární atrofií jsem během svého působení v Asistenci o.p.s. asistovala. SMA ovšem není zdaleka jediné vzácné onemocnění, se kterým se ve své praxi setkávám.