Co si přejí pacientské organizace do roku 2024

Před koncem roku jsme oslovili organizace sdružující pacienty se vzácnými onemocněními a požádali jsme je, aby nám napsali o tom, co se jim v uplynulém roce podařilo a co si přejí do toho příštího. Výběr z jejich odpovědí vám přinášíme. Věříme, že dobře ilustrují, v jaké situaci se nacházejí a o co usilují vzácní pacienti a ti, kdo jim pomáhají.

Co se v oblasti vzácných onemocnění podle vás nejvíce podařilo v uplynulém roce?

 • zvýšení povědomí o vzácných onemocnění, především vzdělávání pacientů a odborné veřejnosti, tematizace vzácných onemocnění v médiích
 • systémové zapojení zástupců pacientských organizací například v rámci poradního orgánu ministra zdravotnictví pro léčivé přípravky na vzácná onemocnění 
 • rozšíření novorozeneckého screeningu o SMA a SCID, celkem je nyní zařazeno do screeningu 20 vzácných onemocnění
 • rozvoj mezinárodní spolupráce

Na co jste nejvíce hrdí vy sami, pokud jde o činnost vaší organizace?

 • zvýšení povědomí o činnosti organizace mezi širokou veřejností, úspěšné osvětové kampaně
 • nové publikace (včetně audiovizuálních), webové stránky, online poradny
 • zkušenosti z poradního orgánu ministra zdravotnictví pro léčivé přípravky na vzácná onemocnění 
 • velmi dobře fungující komunita 
 • proběhlá pobytová a další setkání
 • nárůst počtu členů a dobrovolníků, kteří se podílí na činnosti organizace 
 • rozvíjející se mezinárodní spolupráce
Přečtete si:  Orphanet: přispějme k aktualizaci databáze

Co byste si jako organizace nejvíce přáli do roku 2024?

 • posun v léčbě (nové preparáty, genová terapie)
 • zavedení multidisciplinární péče
 • legislativní změny, které přinesou změny v  posuzování sociálních dávek, zejména příspěvku na péči a invalidního důchodu
 • další propojování komunity, získání kontaktů na další diagnostikované pacienty
 • účast na mezinárodních setkáních pacientů se stejným onemocněním
 • stabilnější finanční podporu na provoz organizace
 • více dobrovolníků, kteří by organizaci pomáhali

Děkujeme všem organizacím, které nám v naší anketě odpověděly. V nadcházejícím roce budeme dále usilovat o to, aby se náš zdravotní a sociální systém více zohledňoval potřeby vzácných pacientů,” říká Anna Arellanesová, předsedkyně ČAVO.