Štítek Wieackerův-Wolffův syndrom

Někdy je potřeba najít sílu, abyste přestali léčit: Wieackerův-Wolffův syndrom

Už čtrnáct dní před porodem jsem věděla, že mám kontrakce, ale monitory je neukazovaly. Moje lékařka, která mě znala, měla tou dobou dovolenou. Když se vrátila, řekla mi, že věří víc mě, než monitorům. A to bylo správné rozhodnutí, protože…

PokračováníNěkdy je potřeba najít sílu, abyste přestali léčit: Wieackerův-Wolffův syndrom

Syndrom zahrnující mentální retardaci, opoždění vývoje a kontraktury (Wieackerův-Wolffův syndrom)

Syndrom zahrnující mentální retardaci, opoždění vývoje a kontraktury, dříve známý také jako Wieackerův-Wolffův syndrom, je závažná X-vázaná recesivní neurovývojová porucha, pro níž jsou typické závažné kontraktury (artrogrypóza) a postižení intelektu. Prevalence a incidence nejsou známy. Syndrom byl dosud zaznamenán u…

PokračováníSyndrom zahrnující mentální retardaci, opoždění vývoje a kontraktury (Wieackerův-Wolffův syndrom)