Od narození Gregora Johanna Mendela uplynulo 200 let

Gregor Johann Mendel byl mnichem a později opatem augustiniánského kláštera v Brně. Jeho vědecké bádání se soustředilo na přírodní vědy, zejména genetiku a meteorologii. Objevil zákony dědičnosti a jeho práce dala vzniknout oboru genetiky. Ten je dnes velmi úzce provázán se vzácnými onemocněními.

Při příležitosti výročí narození Gregora Johanna Mendela (narodil se 20. července 1822 v obci Hynčice ve Slezsku a zemřel 6. ledna 1884 v Brně) se konají odborné i osvětové akce.

Mendelovo muzeum, které každoročně hostí mimo jiné akce ke Dni vzácných onemocnění, připravilo pří této příležitosti novou stálou expozici o genetice s doprovodným programem. 

V den dvoustého výročí Mendelova narození v Brně začne mezinárodní vědecká konference, která se bude zabývat genetikou. Mezi hlavními tématy je lidská genetika, a tedy problematika vrozených vzácných onemocnění, genetika onkologických onemocnění a genové terapie. Konference se bude také zabývat dalšími aspekty genetiky, jako je genetika rostlin, nové technologie při výzkumu genetiky, etika genetického výzkumu i rolí genetiky ve společnosti. Na programu je také představení života a díla G. J. Mendela.

V návaznosti na konferenci se v Brně a dalších místech na Moravě uskuteční festival Mendel. Jednotlivé akce programu se uskuteční v Brně a dalších místech na Moravě.

Vnitřní i venkovní expozice je také připravena v Mendelově rodném domě ve Vrážném, Hynčicích.

Na Mendelovo výročí upozornila už výstava Expo 2020 v Dubaji, která se uskutečnila letos na jaře.

V souvislosti v výročím připravilo také Národní zemědělské muzeum speciální expozici G. J. Mendel – zakladatel genetiky, šlechtitel, ovocnář, která je umístěna ve Valticích.