Co je cystická fibróza?

Cystická fibróza (CF) je geneticky podmíněné onemocnění typické produkcí potu s vysokým obsahem soli a hlenu s abnormální viskozitou.

Jedná se o nejběžnější genetické onemocnění u dětí v bělošské populaci. Incidence se u různých etnik liší: u asijských a afrických populací bývá onemocnění méně časté, s rozdíly v jednotlivých zemích. Přesná prevalence v Evropě není známa, ale odhady se pohybují mezi 1 : 3 000 a 1 : 10 000 a liší se mezi jednotlivými zeměmi.

Průběh nemoci

Nemoc je chronická a progresivní, obvykle s nástupem v raném dětství nebo již při narození (mekoniový ileus). Postižen může být prakticky každý vnitřní orgán, onemocnění se ale projevuje především na dýchacím ústrojí (chronické bronchitidy), slinivce břišní (nedostatečnost funkce, diabetes v pubertě a někdy i zánět) a ve výjimečných případech na střevě (neprůchodnost) nebo játrech (cirhóza). Nejčastější forma cystické fibrózy je spojena s respiračními symptomy, zažívacími potížemi (steatorea – nadměrné množství tuku ve stolici a / nebo zácpa) a neprospíváním. Další průběh závisí především na rozsahu postižení plic. Mužští pacienti jsou téměř vždy neplodní. Byly popsány i formy onemocnění s pozdním nástupem, které jsou obvykle jen mírné nebo monosymptomatické.

CF je charakterizována změnami proteinu CFTR (cystic fibrosis transmbembrane conductance regulator), který hraje důležitou roli v přenosu iontů přes buněčnou stěnu. Změny tohoto proteinu vedou ke změnám ve fungování žláz s vnější sekrecí. Absence funkčního CFTR buněčné membráně epitelových buněk vede k tvorbě potu s vysokým obsahem soli (spojené s rizikem hyponatremické dehydratace) a hlenového sekretu s abnormální viskozitou (vedoucí hromadění, ucpávání a bronchiálním infekcím).

Cystická fibróza je monogenní autozomálně recesivní onemocnění způsobené mutacemi v genu CFTR. V současné době je již známo asi 2000 mutací tohoto genu. Více než polovina všech případů je zapříčiněno mutací F508del, dalších asi 20 % případů je zapříčiněno jednou z dalších 30 mutací. Kromě alelické heterogenity a výskytu množství mutací ve stejném genu může fenotyp ovlivňovat celá řada dalších faktorů včetně životního prostředí a tzv. modifikující genů.

Přečtete si:  Rozhovor se Simonou Zábranskou, ředitelkou Klubu cystické fibrózy, o dotazníkovém šetření v souvislosti se změnou systému úhrad na léky na vzácná onemocnění

Onemocnění se diagnostikuje na základě výsledků potního testu (koncentrace chloridů vyšší než 60 mmol/l) a potvrzuje se molekulárně-genetickým vyšetřením genu CFTR. Od 1. 10. 2009 je CF součástí plošného novorozeneckého screeningu v České republice.

Párům, kde oba partneři nesou některou z mutací genu CFTR (určeno při narození prvního dítěte s cystickou fibrózou, rodinnou anamnézou onemocnění nebo po zjištění heterozygotní mutace u kojence při novorozeneckém screeningu) by mělo být nabídnuto genetické poradenství. V případě podezření na cystickou fibrózu u plodu je možná prenatální diagnostika pomocí odběru choriových klků či plodové vody.

Léčba

Léčba CF je multidisciplinární a soustředí se především na udržování průchodnosti dýchacích cest, podávání antibiotik proti respiračním infekcím, náhradu pankreatických enzymů v případě snížené funkce slinivky, podávání vitamínů a kalorických doplňků pro udržení dostatečného stupně výživy. Tato nákladná léčba významně zlepšila prognózu pacientů s cystickou fibrózou: v roce 1960 většina pacientů umírala před pátým rokem života, přičemž současná očekávaná délka života je 40 let. Kvalita léčby se dále zvyšuje v souvislosti s dalšími doplňkovými metodami, jako například dechová fyzioterapie.

Pro pacienty s mutací G551D (ve většině Evropských zemí jen několik málo procent všech pacientů s CF) je nyní dostupná i tzv. kauzální terapie pomocí látky Ivacaftor, která je v případě této konkrétní mutace schopná nefunkčnímu protein „opravit“.


Text rubriky je převzat z referenčního portálu Orphanet. Redakčně upraveno.