Budoucnost genetiky: v Brně proběhla konference při příležitosti výročí Gregora Johanna Mendela

Při příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela proběhla v Brně 20.-23.7.2022 přední  mezinárodní genetická konference (Mendel Genetics Conference), které se zúčastnilo přes 400 vědců. Jejím cílem bylo shrnout vývoj genetiky jako oboru od Mendelovy doby do současnosti, a nastínit směr, jakým se bude ubírat v budoucnosti.

Překotný vývoj genetiky znamená pro vědce specifickou situaci: „Náš obor je každých pět let úplně někde jinde, a tak jej vlastně znovuzakládáme v nových souvislostech. Navíc se začíná stále více rozpadat do jednotlivých specializací. Proto spolupracujeme s dalšími obory na tom, abychom co nejlépe uplatnili výsledky analýz lidského genomu v nejrůznějších oblastech medicíny,“ potvrdil pro časopis Univerzity Karlovy Fórum prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., který předsedal části konference věnované dědičným chorobám.

Na konferenci vystoupili špičkoví vědci oboru včetně tří držitelů Nobelovy ceny (Thomas R. Cech z University of Colorado Boulder v USA, Paul Nurse z The Francis Crick Institute ve Velké Británii a Ada E. Yonath z Weizmann Institute of Science v Izraeli). Pro vědeckou komunitu byla tedy tato konference výjimečnou příležitostí nejen kvůli šíři probíraných témat, ale také pro excelentní zastoupení těch, kteří genetiku jako obor posunuli o velký kus dál.

Přečtete si:  Výzva genetiků: posílení spolupráce v EU umožní zlepšení diagnostiky vzácných onemocnění

Příspěvky se týkaly nejnovějších poznatků lidské genetiky (dědičných chorob, genetiky nádorů, genové terapie), genetiky rostlin, zvířat a mikroorganismů, dále nových technologií genetického výzkumu, historie genetiky, důvěry veřejnosti v genetiku a vizí do budoucna, a v neposlední řadě etických otázek (např. screening genetických onemocnění). Podrobný přehled najdete zde.

Pořadatelé doufají, že její mezioborovost byla pro vědce velmi důležitou inspirací pro jejich budoucí výzkum. Jak také řekl profesor Macek: „Víme toho stále tak málo. Například funkce 98 % lidského genomu je dosud neznámá a cílená léčba je dostupná pouze pro méně než 1 % genetických onemocnění. Klíčem k úspěchu je tedy nejenom vytrvalost, lidská a profesní integrita, ale především pokora.“

Konferenci spolupořádaly Masarykova univerzita a Mendelova univerzita v Brně s Moravským zemským muzeem, Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina a obecně prospěšnou společností Společně.

Další zdroje informací

Fotogalerie konference na stránkách Masarykovy univerzity

Zpráva o konferenci Masarykovy univerzity

Zpráva o konferenci Mendelovy univerzity v Brně