Štítek Suspektní mitochondriální (encefalo)myopatie