Co je Tarlovova cysta?

Perineurální (neboli Tarlovovy) cysty jsou cysty na kořenech nervů naplněné mozkomíšním mokem. Mohou vzniknout v kterékoliv části páteře (nejčastěji v křížové oblasti) a vyvolávat takzvanou radikulopatii, která obvykle znamená bolestivost, sníženou citlivost a hybnost inervované oblasti. Tato radikulopatie se navíc v průběhu času může dále zhoršovat.

Předpokládá se, že perineurální cysty se objevují každý rok u asi 5 % pacientů, ale výskyt natolik velkých cyst, že působí výše popsané příznaky, se odhaduje na menší než 1:2000. Ženy bývají postiženy častěji než muži.

Projevy Tarlovovy cysty

Pacienti s perineurální cystou obvykle pociťují potíže v oblasti, kterou inervuje nerv postižený cystou – svalovou slabost, potíže při dlouhodobém sezení, ztrátu citlivosti, ztrátu reflexů, bolest při kýchání nebo kašli, otok v křížové oblasti, pocity brnění, lechtání, píchání, pálení nebo mravenčení kůže bez zjevné příčiny (tzv. parestézie), bolesti hlavy a poruchy funkce střev, močového měchýře a sexuální dysfunkce. Tyto cysty se obvykle vyskytují podél zadních kořenů míšních nervů. Hlavním rysem, který odlišuje perineurální cysty od jiných míšních poškození, je přítomnost nervových vláken ve stěně cysty nebo přímo uvnitř cysty.

Existuje celá řada příčin, díky kterým se cysty projeví nějakými příznaky, například úrazy, zvedání těžkých břemen, porod, epidurální anestézie a poranění míchy. Bylo rovněž popsáno zhoršení projevů u pacientů infikovaných virem herpes simplex.

Přečtete si:  Věřím, že jednou najdu lékaře, co Tarlovově cystě rozumí

Diagnostika Tarlovovy cysty

Tarlovova cysta je diagnostikována pomocí magnetické rezonance (MR), počítačové tomografie (CT) nebo speciálního rentgenového vyšetření míchy po podání kontrastní látky (myelografie) u pacientů s bolestmi v dolní části zad nebo v oblasti sedacího nervu.Při diagnostice je důležité znát a případně odlišit onemocnění s podobnými projevy – výchlipky či záněty některého z míšních obalů, vyhřezlé ploténky a u žen i některé gynekologické potíže.

Většina perineurálních cyst se vyskytuje pouze u jednoho člena rodiny, existují ale i případy více postižených členů jedné rodiny, které naznačují možnou autozomálně dominantní dědičnost.

Léčba Tarlovovy cysty

Léčebně je možné zasáhnout odsátím části mozkomíšního moku při lumbální punkci, odsátím samotné cysty při současné kontrole pomocí počítačové tomografie, dekompresní laminektomií (odstranění zadního oblouku jednoho či více obratlů), chirurgickým odstraněním cysty či jejím otevřením a následným sešitím. Chirurgická léčba perineurálních cyst je bohužel často spojena s komplikacemi a recidivami. Konzervativním řešením pro léčbu symptomatických perineurálních cyst bývá podávání léků proti bolesti.

U pacientů vykazujících dlouhodobé a zhoršující se příznaky může kvůli trvajícímu tlaku cyst na nervová zakončení dojít k jejich nevratnému poškození.


Text rubriky je převzat z referenční databáze Orphanet. Redakčně upraveno, kráceno.