Co je homocystinurie bez metylmalonové acidurie?

Homocystinurie bez metylmalonové acidurie je vrozená porucha metabolismu vitamínu B12 (kobalaminu) typická megaloblastickou anémií (druh chudokrevnosti), encefalopatií a někdy i opožděním vývoje spojená s homocystinurií (zvýšená hladina homocystinu v moči) a hyperhomocysteinemií (zvýšená hladina homocysteinu v krvi). Existují tři typy homocystinurie bez metylmalonové acidurie: cblE, cblG a cblD-varianta 1 (cblDv1).

Diagnostika

Homocystinurie bez metylmalonové acidurie se projevuje především v raném dětství neprospíváním, megaloblastickou anémií, opožděním psychomotorického vývojove, hypotonií, epileptickými záchvaty a atrofií mozku provázenou změnami bílé hmoty. Někteří pacienti mohou mít akutní projevy doprovázené zvracením, špatným příjmem potravy a apatií. U pacientů se rozvíjí homocystinurie, hyperhomocysteinémie a někdy hypomethioninemie. U cbIE byl popsán mírný klinický fenotyp a pozdní nástup nemoci bez neurologických poruch. U cbIG byl popsán nástup onemocnění v dospělosti doprovázený ataxií, demencí nebo psychózou.

Tyto poruchy jsou způsobeny chyběním enzymu methioninsyntázy (MS), který katalyzuje remethylaci homocysteinu na methionin. CblG je způsobena mutací genu MTR, který kóduje MS, zatímco cblE je způsobena mutací genu MTRR, který kóduje reduktázu methionin syntázy, což je protein, potřebný k udržení MS-vázaného kobalaminu v aktivní formě. Porucha cblDv1 (gen MMADHC) vede ke snížené produkci koenzymu kobalaminu nezbytného pro MS.Pro diagnózu svědčí zvýšené hladiny homocystinu v moči a homocysteinu nebo homocystinu v krevní plazmě a dále přítomnost megaloblastické anémie. Hladina methioninu v plazmě je často nízká. Diagnóza se potvrzuje genetickým testováním genů MTR, MTRR nebo MMADHC.

Přečtete si:  Pohyb je její život: remethylační forma homocystinurie

Zejména u cblG patří do diferenciální diagnózy roztroušená skleróza. Formy homocystinurie bez metylmalonové acidurie lze rozlišit na základě analýzy kultivovaných buněk. Na rozdíl od pacientů s klasickou homocystinurií, pacienti s touto diagnózou zpravidla nevykazují vyšší hladinu methioninu.

Prenatální diagnostika se provádí testováním zvýšené hladiny homocysteinu v plodové vodě nebo biochemickým vyšetřením kultivovaných amniocytů, případně genetickým testováním. Zdá se, že v případě postižení plodu může podávání vitaminu B12 matce během těhotenství úspěšně zamezit rozvoji onemocnění. Všechny tři typy deficitu methylkobalaminu se dědí autosomálně recesivním způsobem.

Léčba

Léčbou je každodenní nitrosvalové injekční podání 1 mg hydroxykobalaminu, frekvence podávání injekcí se během času snižuje na jednu dávku jednou až třikrát týdně. Některým pacientům s cblG bylo nutné podávat ještě foláty a betain.

Při úspěšné léčbě se biochemické markery rychle normalizují a klinické příznaky jako hypotonie, letargie a snížená citlivost se zlepšují během 24-48 hodin. Dojde i ke zlepšení anémie. Zlepšování stavu psychomotorického vývoje však bývá pomalé a často neúplné.


Text rubriky je převzat z referenčního portálu Orphanet. Redakčně upraveno.