Doporučení k očkování proti COVID-19 pro pacienty se vzácným onemocněním

Koordinátoři jednotlivých Evropských referenčních sítí (European Reference Networks) vydali společné doporučení k očkování pacientů se vzácnými onemocněními. V dokumentu jsou určeny prioritní skupiny pacientů s VO a dalších osob s vazbami na osoby s VO pro naočkování. A také skupiny u kterých je doporučena opatrnost, případně přímo doporučeno určité očkovací látky nepoužívat.

Hlavní body dokumentu:

  • Pro většinu pacientů je očkování doporučeno, protože přínosy převažují nad potencionálními riziky.
  • U pacientů s vzácnými nervosvalovými onemocněními by neměla být používána vakcína na bázi AAV virů.
  • U pacientů podstupujících genovou léčbu či účastnících se klinických studií je třeba opatrnosti.
  • Žádná z používaných vakcín ještě nebyla testována na skupině dětí a mladistvých.
  • Očkování není doporučeno u dětí podstupujících intenzivní chemoterapii či alogenní transplantaci krvetvorných buněk.