Maya

Maya

Orphanet: přispějme k aktualizaci databáze

V polovině roku jsme publikovali zprávu o tom, že referenční portál pro vzácná onemocnění Orphanet byl převeden do češtiny. Při té příležitosti bylo využito české názvosloví pro vzácná onemocnění, které vzniklo díky spolupráci Ústavu zdravotnicích informací a statistiky ČR s Národním…

Přehled ERN v České republice

Do 24 Evropských referenčních sítí je zapojeno více než 900 specializovaných pracovišť z 26 evropských zemí. Do 17 z nich jsou zapojena také pracoviště z ČR a až doběhne akreditační proces (pravděpodobně letos na podzim), přibudou další a ČR bude zastoupena ve 22…